ATHLETICS FIELD                       ชมรมการกุศลเพื่อเด็กและคนชรา โดยนักกรีฑาประเภทลานทีมชาติไทย

ประวัติ Athletics Field

? ? ? ชมรมกรีฑาประเภทลานที่ได้ก่อตั้งขึ้นโดย? ส.อ.สุชาติ? สิงหากลาง? ซึ่งมีจุดประสงค์ ที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตามสถานที่ต่างๆที่ด้อยพัฒนา?และทำกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด โดยชมรมกรีฑาประเภทลานได้มีแนวคิดว่าเด็กไทยควรได้รับโอกาสในการเล่นกีฬาในทุกพื้นที่?มีอุปกรณ์ในการเรียนที่เพียบพร้อมจะทำให้เด็กทุกคนทั่วประเทศมีโอกาสเล่นกีฬา?และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์? เสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความรู้ทางด้านกีฬาที่ถูกต้องและสามารถพัฒนาศักยภาพในการเล่นกีฬาในระดับสูงขึ้น?โดยทางชมรมฯจะร่วมเป็นสื่อกลางในการบริจาคสิ่งของ เช่น อุปกรณ์กีฬา,เครื่องเขียน,เสื้อผ้า?? รวมทั้ง สอนทักษะทางด้านกีฬากรีฑา และพัฒนาโรงเรียนต่างๆ เช่น ร่วมสร้างสถานที่เล่นกีฬา ซ่อมแซมอาคารต่างๆ เป็นต้น??เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักกรีฑาประเภทลานมากนัก? ทางชมรมฯจึงอยากจะสร้างโอกาสให้ผู้คนทั่วไปได้รู้จักและเรียนรู้เพื่อพัฒนาวงการกรีฑาของประเทศไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งๆขึ้นไป

? ? ? และชมรมฯได้เริ่มทำกิจกรรมแรก ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2553 ณ.โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์? บ้านโรงม้า ?ตำบลวัดวงษ์ภาศน์ อำเภอไชโย ?จังหวัดอ่างทอง จำนวนเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมดจำนวน 80 คน โดยทั้งหมดเป็นเด็กอนุบาลและประถมศึกษา จากการติดต่อประสานงานกับคณาจารย์ในโรงเรียน ทางชมรมได้ทรา่บถึงปัญหาของเด็กนักเรียน และการขาดแคลนในโรงเรียน ซึ่งปัญหาที่เป็นที่ตกใจสำหรับทีมงาน คือ ปัญหาขาดความอบอุ่นจากผู้ปกครองของเด็ก และยังขาดอุปกรณ์ในการเรียนบางชนิด ?ทางทีมงานจึงได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ให้เด็กเล่นเกมส์ เก้าอี้ดนตรี ตอบปัญหาชิงรางวัล แจกอุปกรณ์การเรียนรวมทั้งอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารเรียน หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันกับเด็กนักเรียน หลังจากเสร็จจากการรับประทานอาหารแล้ว ยังมีการร่วมร้องเพลง จากนั้นร่วมเล่นกีฬา กับเด็กๆ นักเรียน โดยมีการเล่นกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล หลังจากเสร็จกิจกรรมทั้งหมดโรงเรียนได้มอบของที่ระลึกแก่ทีมงาน และทางชมรมได้มอบเสื้อนักกรีฑาทีมชาติไทยพร้อมลายเซนต์ทุกคนเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ทางโรงเรียน หลังจากเสร็จกิจกรรมทั้งหมด สมาชิกในชมรมเกือบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหว เมื่อเด็กๆแต่ละคนโผเข้ากอดสมาชิกของชมรมแต่ละคนและไม่ยอมให้กลับ แต่สุดท้ายทางชมรมเราก็ต้องจากลามาด้วยความ ปิติ และคิดถึง จากเหตุในกิจกรรมแรกทำให้ชมรมกรีฑา Athletics Field เดินหน้าต่อไปและพยามหาสถานที่เหมาะสมกับการที่ชมรมของเราจะเข้าไปช่วยเหลือ จึงได้สถานที่ที่เหมาะสมอีกหนึ่งสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมที่สอง นั้นก็คือ ดอยอ่างข่าง จังหวัดเชียงใหม่ ทางชมรมได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะมาทำกิจกรรมจริง โดยขณะเป็นฤดูหนาวอุณภูมิอยูที่ 7-10 องศาเซลเซียส และยังทางทีชันมากและเป็นอันตรายต่อการคมนาคม แต่กระนั้นก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อชมรมเรา หลังจากการเตรียมพื้นที่และขอความร่วมมือจากทหารที่เฝ้าระวังอยู่ที่ดอยอ่างขางแล้ว 1 เดือนต่อมา ชมรมกรีฑา Athletics Field ได้เดินสู่ภูเขาอันสูงชันทั้งหนาวเหน็บและกันดาน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ช่วยบรรเทาความเหน็บให้กับน้องๆนักเรียน โดยทางชมรมได้นำเสื้อกันหนาวใหม่จาก ผู้สนับสนุน รวมทั้งเสื้อของนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย จำนวน 1 รถกระบะ เพื่อบริจาคแก่น้องนักเรียนชาวดอย เนื่องจากการเดินทางใช้ระยะเวลานาน ทีมงานจึงไม่มีเวลาจัดกรรมได้นานรวมทั้ง เด็กนักเรียนต้องเข้าเรียนหนังสือ ได้เพียงมอบสิ่งของที่ชมรมเราเตรียมมา แต่กระนั้นก็ทำให้หนึ่งในสมาชิก Athletics Field กลั้นน้ำตาแ่ห่งความสุขไว้ไม่ไหว จากวันนั้นชมรม Athletics Field ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือต่อไป และเรายังเปิดรับสมาชิกใหม่ไม่มีจำนวนจำกัด เพื่อร่วมงานกันกับพวกเรา Athletics Field แล้วคุณจะได้สัมผัสอีกมุมหนึ่งของนักกรีฑาทีมชาิไทย


Athletics Field